KanZ

In 2015 is stichting KanZ opgericht en inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met een uniek zorg- en onderwijsaanbod voor kinderen met een (meervoudige) beperking. 

Samen naar School
Bijna alle kinderen gaan tot hun twaalfde jaar naar dezelfde basisschool. Meestal is deze school ook in de buurt waar ze wonen en maken ze vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Voor kinderen met een (meervoudige) beperking is dat vaak anders. Zij gaan naar school of dagbesteding (ver) weg van hun woonomgeving en hebben daardoor vaak nauwelijks contact met kinderen uit hun eigen buurt. Door samen naar school te gaan kunnen álle kinderen samen leren en spelen. Hierdoor ontstaan dagelijks leerzame en leuke momenten.

Samenwerking met het onderwijs
In de KanZ-klassen, binnen het IKC Oudkarspel, bieden we dagelijks onderwijs aan kinderen met uiteenlopende beperkingen en zorgvraag. Waar mogelijk sluiten we met onze kinderen aan binnen de andere groepen. Waar het kan doen we het samen! Dat is dagelijks het geval tijdens het buitenspelen, maar ook bij alle vieringen. We werken hiervoor nauw samen met de school, Allente en het Samenwerkingsverband. 

Kinderen uit de KanZ-klas worden ingeschreven als leerling van het IKC Oudkarspel en zijn hiermee officieel leerplichtig. Het onderwijs- én zorgaanbod wordt uitgevoerd door stichting KanZ in samenwerking met bovengenoemde partners. 

Onderwijs op maat
Voor een optimale ontwikkeling van onze kinderen zorgen wij voor een passend onderwijsprogramma voor ieder kind. We hebben hoge personele bezetting waardoor er veel ruimte is voor een individueel aanbod. We gaan bij ons aanbod vooral uit van ervarend en ontdekkend leren. We werken daarvoor veel met thema's, gaan er regelmatig op uit en maken gebruik van de materialen die de school én de omgeving ons biedt.

Therapie
Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals; Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie en Muziektherapie. Naast groepstherapie is het ook mogelijk dat de kinderen indivdueel behandeld worden.

Zorg op school
Naast onderwijs staat zorg natuurlijk centraal in de KanZ-klas. Alle kinderen in onze klas hebben extra zorg en/of begeleiding nodig. We hebben daarom naast leerkrachten en leerkrachtondersteuners ook zorgmedewerkers op de groep. 
Cookie instellingen