Ouderraad

De Oudervereniging
Het doel van de Oudervereniging is om de samenwerking en communicatie tussen ouders en de school te bevorderen.
De Oudervereniging ondersteunt het team door hulp bij activiteiten, is een klankbord voor de school en MR, is spreekbuis voor andere ouders en treedt adviserend op.

Binnen de Oudervereniging zijn er verschillende werkgroepen. Zij zijn betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolreisje, de schoolfotograaf, een kledingactie, Sinterklaas, kamp, Kerst, musical- en afscheidsavond).

Aan het begin van elk schooljaar kunnen ouders zich opgeven om deel te nemen aan de ouderraad.. Tussentijds aanmelden kan natuurlijk ook. Vele handen maken licht werk! Hartelijk welkom!
Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur.

De oudervereniging vergadert ongeveer negen keer per jaar en er is een jaarvergadering.

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden bijgezeten door een afvaardiging van directie en het team.

Is uw interesse gewekt? Ook voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de Oudervereniging via dit email adres: [email protected]


Leden
Eva Zonneveld voorzitter
Brenda de Vries penningmeester
Léon Scholtes secretaris & notulist
   
Sandra Molenaar  
Johan Engel  
Karin Korver  
Patricia Kramer  
Cindy Swart  
Remco Berndsen  
Kim Koomen  
Rianne Spijksma  
Cookie instellingen