Samen ervaren

Uw kind voorbereiden op een fijne plek in de maatschappij, dat gebeurt op het IKC Oudkarspel onder meer zo:

Van 7.00 tot 18.30 uur op één locatie
Op het IKC Oudkarspel is uw kind van 7.00 tot 19.00 uur in vertrouwde handen. Op onze school is een continurooster volgens het vijf-gelijke dagenmodel van 8.30 tot 14.00 uur. In het IKC Oudkarspel bieden wij inpandig babyopvang, peuteropvang, voor- en naschoolse opvang aan. Er is een intensieve samenwerking tussen onze leerkrachten en de professionals van de opvang, waardoor iedereen van bijzonderheden rondom de leerlingen op de hoogte is.

Individuele aandacht
Van de kleuterklas tot aan groep acht is er een doorgaande, herkenbare lijn in de manier van lesgeven. We zoomen in op de verschillende behoeften van leerlingen door de lesstof compact, basis of verlengd aan te bieden. Middels de coöperatieve en andere werkvormen worden leerlingen actief betrokken bij de instructie. 
We kijken gericht of de onderwijsbehoeften van elke kind vervuld worden. Er zijn korte lijnen tussen leerling, leerkracht en ouders. Ook zijn er diverse specialisten zoals intern begeleider, taalcoördinator, rekencoördinator, kindercoach en vakleerkrachten gym, muziek en HVO (humanistisch vormingsonderwijs). Daarnaast bieden wij burgerschapsvorming en catechese. Bij de inschrijving binnen het IKC kunt u aangeven welke stroming u uw kind wilt laten volgen. 
Naast de continue focus op het leveren van uitstekend onderwijs, staat ook ieders welzijn centraal. We sturen aan op een prettige balans tussen in- en ontspanning. We trainen executieve functies, zoals plannen, organiseren, emotieregulatie, en flexibel en sociaal gedrag. Geluk, plezier en blijdschap zijn ook belangrijk voor een gezonde ontwikkeling!

U kunt in onze schoolgids verder uitgebreide informatie vinden over hoe wij werken op het IKC Oudkarspel.

Een Kanjerschool
Het IKC Oudkarspel is gecertificeerd om te werken volgens de Kanjertraining, een landelijke gedragsinterventie die erkend is door het Nederlands Jeugdinstituut. Deze methode geeft leerkrachten handvatten om kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken. Het is bedoeld om een vertrouwde en veilige sfeer in te klas en in de school te creëren, waarin uw kind positief over zichzelf en de ander leert te denken.
Door deze methode kunnen kinderen zich vaak beter concentreren en behalen zij betere schoolresultaten; als je lekker in je vel zit, heb je energie om fijn te leren en te spelen!
Leerkrachten geven wekelijks Kanjerlessen, al vanaf de kleuterklas. Dit gebeurt met spelletjes, rollenspel en verhalen, gebaseerd op praktijksituaties. Er zijn gekleurde petten die symbool staan voor een specifieke eigenschap. Kinderen zien zo goed de gevolgen van bepaalde sociale keuzes en bespreken die met elkaar. Kiest uw kind ervoor om een kanjer te zijn?
We hebben voor het IKC een omgangsprotocol opgesteld waar de Kanjertraining in is opgenomen. Deze is hier te vinden. 

Stichting KanZ
In 2015 is stichting KanZ opgericht en inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een bloeiende organisatie met een uniek zorg- en onderwijsaanbod voor kinderen met een (meervoudige) beperking. 
In het schooljaar 2020-2021 is Stichting KanZ met twee groepen de samenwerking aangegaan met IKC Oudkarspel. We zijn ook trots dat we dit schooljaar 2021-2022 een derde groep zijn gestart met voortgezet onderwijs voor kinderen met een (meervoudige) beperking. 

Alles over het onderwijs van Stichting KanZ kunt u hier terug vinden. 
 
Cookie instellingen